שאלות ותשובות

כללי
חיפוש
  • מהו חיפוש מהיר?
    חיפוש מהיר הינו כלי המאפשר לכם לבצע חיפוש על פי חלק מהפרמטרים שמילאתם בזמן ההרשמה (לדוגמה: גיל, איזור מגורים, העדפה), על מנת להציג חברים באתר באופן המהיר ביותר.
  • מהו חיפוש מתקדם?
    חיפוש מתקדם הינו כלי המאפשר לכם להגדיר את מי אתם מחפשים ברמת הפירוט הגבוהה ביותר. בכל שלב ניתן לחזור להעדפות החיפוש ולשנות את ההגדרות. כדי לגשת לחיפוש מתקדם יש לגשת ללחוץ על הקישור 'חיפוש מתקדם' שבתחתית תיבת החיפוש המהיר שבראש האתר.
הודעות
ניהול חשבון
רשימות
טעינה
טעינה